Praca opiekunki seniora łączy się ze specyficznymi problemami i obawami, czy podopieczny będzie dostatecznie i bezpiecznie zaopiekowany oraz czy przy tym nie ucierpi zdrowie samej opiekunki. Najczęstsze błędy, popełniane podczas opieki, wynikają z braku wiedzy i doświadczenia.
Mając powyższe na uwadze organizujemy bezpłatne szkolenia dla naszych opiekunek.


Nabór na kursy językowe dla osób chętnych na wyjazd do pracy jako opiekunki osób starszych w Niemczech w edycji WIOSNA 2018r.- zajrzyj tutaj.

……………………………………………

W 2018r. planujemy ponadto przeprowadzić szkolenia, dotyczące następujących problemów:
opieka nad seniorem z demencją i chorobą Alzheimera
opieka nad seniorem leżącym
zasady bezpiecznego transportu seniora
W razie sugestii i potrzeb, będziemy organizować szkolenia także na inne tematy.

Nasze szkolenia są jednodniowe, prowadzone w warunkach symulowanych (łóżko, fantom itp.) oraz naturalnych, tj. w domu pomocy społecznej, przez wykwalifikowany personel z wieloletnią praktykę. Szkolenia odbywają się na terenie Lublina.

Dla osób bez znajomości j. niemieckiego, zainteresowanych podjęciem z nami stałej współpracy, organizujemy intensywne kursy językowe, przygotowujące do wyjazdu. Kurs taki trwa ok. 10 tygodni, a spotkania odbywają się raz lub dwa razy w tygodniu, w weekendy lub popołudniami. Kursy takie odbywają się na terenie gminy lub powiatu, w pobliżu aktualnego miejsca zamieszkania przyszłej opiekunki.