Naszym opiekunkom zapewniamy:

 

 legalną, bezpieczną i stabilną pracę w sprawdzonych miejscach, w oparciu o przejrzystą umowę, podpisywaną minimum 2 tygodnie przed wyjazdem
 zarobki miesięczne od 1300 euro do 1600 euro netto („na rękę”)
 całodobowe wsparcie koordynatora po stronie polskiej i niemieckiej
 bezpłatne zamieszkanie i wyżywienie w domu podopiecznego oraz obowiązkowe ubezpieczenie medyczne i dodatkowe
  zwrot wydatków na dojazd i powrót ze zlecenia w wysokości 150 euro za pobyt dwumiesięczny
  odprowadzanie co miesiąc obowiązkowych składek i ubezpieczeń, co zapewnia ciągłość ubezpieczenia zdrowotnego i składek emerytalno- rentowych
 okresowe, bezpłatne szkolenia z zakresu opieki nad osobami starszymi, chorymi i niepełnosprawnymi (np. zmiana pieluchomajtek, transfer chorego z i na łóżko, opieka nad osobą z chorobą Alzheimera czy po udarze)
 samouczki j. niemieckiego i kursy internetowe lub kursy stacjonarne w Polsce, podczas przerwy między zleceniami- dla osób zainteresowanych
 wyjazdy na 2 miesiące i powrót do Polski na kolejne 2 miesiące
 czas opieki w Niemczech może być dłuższy, jeśli strony tak uzgodnią; ustalenia te zapadają przed podpisaniem umowy, tj. przed wyjazdem do opieki; w niektórych wypadkach jest możliwa zmiana i podpisanie aneksu do umowy. W trakcie przerwy możliwa jest realizacja zlecenia na wyjazd do innego podopiecznego- jeśli opiekunka jest zainteresowana takim rozwiązaniem

 Jeśli jesteś zainteresowana współpracą z nami, to wykonaj jeden z dwóch kroków:

 

wypełnił formularz aplikacyjny, który znajduje się tutaj
wyślij SMS na nr +48 799 908 497 | +48 699 828 679 o treści OPIEKA – oddzwonimy (Uwaga! Nie oddzwaniamy na numery spoza Polski)

 

Jeśli zostaniesz wstępnie zakwalifikowana, wówczas zaprosimy Cię na rozmowę, w czasie której ocenimy znajomość j. niemieckiego i wyjaśnimy wszelkie wątpliwości. Jeśli będziemy posiadać pasującą ofertę wyjazdu, wówczas możemy także od razu podpisać umowę na wyjazd.