Od kandydatek na nasze opiekunki wymagamy: 

 

 Znajomości j. niemieckiego minimum na poziomie podstawowym.

Jest to wymóg niezbędny. Wynika to zarówno z charakteru pracy (konieczność porozumiewania się z człowiekiem chorym, niepełnosprawnym, w tym także z jego rodziną, lekarzem, pielęgniarką czy terapeutą), ale też ze względu na własne bezpieczeństwo np. w razie nagłego zachorowania czy wypadku.

Dla kandydatek, które nie znają j. niemieckiego oraz tych, które chcą się go lepiej nauczyć istnieje możliwość zorganizowania kursów w okolicy ich zamieszkania, podczas przerwy między kolejnymi zleceniami. Szczegóły w zakładce „Szkolenia”.

 Sumienności w wykonywaniu obowiązków, a także życzliwości i cierpliwości wobec innych.

Praca z człowiekiem starszym, chorym, niesamodzielnym, jest pracą specyficzną; bez wskazanych cech senior lub jego rodzina mogą nie być zainteresowani dalszą współpracą.

 Braku nałogów, głównie problemów z alkoholem czy narkotykami.

Niedopuszczalne jest używanie alkoholu w trakcie sprawowania opieki niejednokrotnie nad człowiekiem zupełnie zależnym od opiekunki. Ponadto niektórzy seniory i ich rodziny nie życzą sobie, aby opiekunka była osobą palącą- wówczas trafia do opieki nad seniorem, gdzie taki nałóg jest tolerowany lub wystarczy nie palić w mieszkaniu- o takiej możliwości opiekunka będzie poinformowana.

 Gotowości do podjęcia pracy w ciągu miesiąca.

Nasze opiekunki sprawują opiekę nad seniorami najczęściej w systemie dwumiesięcznym, po czym następuje powrót do Polski na kolejne dwa miesiące- w tym czasie, jeśli opiekunka wyraża taką chęć, może podjąć pracę w innej rodzinie; pobyt może być ponadto przedłużony, jeśli zarówno senior i jego rodzina, jak i opiekunka wyrażają taką wolę. Dla sprawnego przebiegu zmiany opiekunek i przejęcia opieki konieczne jest, aby obie opiekunki i rodzina z seniorem mogli przygotować się do tego bez pośpiechu i dezorganizacji swego życia czy zmiany planów. Stąd nasze opiekunki wyjeżdżając wiedzą, kiedy wrócą do swoich domów i rodzin, a sam wyjazd może być zaplanowany i zrealizowany bez pośpiechu.

 Pożądane jest posiadanie doświadczenia w opiece nad osobą starszą, niepełnosprawna, chorą.

Nie jest to wymóg konieczny, ale bez doświadczenia najczęściej opiekunka trafia do osoby w miarę samodzielnej i tym samym jej zarobki są niższe od innych. W miarę nabywania doświadczenia zarobki rosną. Istotne jest dla nas nie tylko doświadczenie w opiece w Niemczech, ale także np. nad członkiem własnej rodziny.

Dla opiekunek, które mają podpisane z nami umowy, oferujemy okresowo bezpłatne szkolenia z wybranych zagadnień z opieki nad osobami starszymi, chorymi (np. z chorobą Alzheimera czy po udarze); ponadto przed każdym wyjazdem oferujemy bezpłatnie mini poradniki dostosowane do potrzeb seniora, nad którym będzie sprawowana opieka.