Jesteśmy firmą, zajmującą się organizowaniem opieki nad seniorami i osobami chorymi, niepełnosprawnymi na terenie Niemiec. Zatrudniamy opiekunki, zapewniając im warunki do bezpiecznej i legalnej pracy.

Dlaczego warto z nami współpracować?

Oferujemy tylko sprawdzone miejsca pracy, a także stałą opiekę koordynatora na terenie Niemiec, jak i w Polsce.

Jesteśmy małą, rodzinną firmą, stawiającą na jakość współpracy i efektów- nie jesteśmy pośrednikami, ale zawieramy bezpośrednie umowy zarówno z seniorami w Niemczech, jak i z opiekunkami z Polski. Pozwala nam to na sprawne reagowanie na zgłaszane potrzeby i problemy obu stron.

Działamy tylko na niewielkim obszarze Niemiec, dzięki czemu, przy stałej obecności niemieckiego koordynatora,  możemy szybko reagować na sygnały od opiekunek i pomagać adekwatnie do sytuacji.

 Indywidualnie dobieramy opiekunki dla rodziny i seniora, dzięki temu możemy kierować się preferencjami i doświadczeniami obu stron.

 Przed wyjazdem opiekunka otrzymuje komplet niezbędnych informacji o osobie, którą będzie się opiekować. Pozwala to na lepsze przygotowanie się do wyjazdu i minimalizuje stres opiekunki.

 Nasze opiekunki posiadają ubezpieczenie wyjazdowe, które jest niezbędne w momencie nagłego zachorowania, zdarzenia losowego, ale także konieczności transportu medycznego do Polski.

 Nasze umowy są jasne i przejrzyste; odprowadzamy od nich wszystkie niezbędne i obowiązkowe składki i podatki- dzięki temu czas pracy u nas wliczany jest w okres składkowy, niezbędny do uzyskania emerytury, renty czy zasiłku dla bezrobotnych i korzystania z opieki medycznej na terenie Polski.

 Dla naszych opiekunek oferujemy bezpłatne krótkie szkolenia, podnoszące bezpieczeństwo podopiecznego, jak i własne podczas sprawowania opieki.

  Oferujemy zwrot wydatków na wyjazd i powrót ze zlecenia, w ustalonej, zryczałtowanej wysokości, uzależnionej od długości wyjazdu.

 Mamy możliwość elastycznej organizacji czasu trwania wyjazdu- od 1 miesiąca, poprzez 6 tygodni, do 3-4 miesięcy; standardowo umowy wyjazdowe obejmują 2 miesiące.

 Zawieramy umowy przynajmniej 2 tygodnie przed wyjazdem. Podczas pierwszego wyjazdu możliwe jest zawarcie dwutygodniowej umowy próbnej. Wraz z umową opiekunka otrzymuje od nas precyzyjny wykaz swoich obowiązków; taki wykaz otrzymuje także senior i jego rodzina- dzięki temu unika się nieporozumień co do charakteru pobytu opiekunki i jej zakresu obowiązków.

 Nasze opiekunki, które nie posiadają przygotowania medycznego (np. nie są pielęgniarkami lub wyszkolonymi opiekunkami), nie wykonują czynności medycznych przy podopiecznych- np. nie zmieniają opatrunków, cewników, nie wykonują iniekcji (zastrzyków).

 Zależy nam przede wszystkim na długotrwałej, stałej współpracy z opiekunkami, w związku z tym dokładamy starań, aby mieć stały, sprawdzony i doświadczony zespół pracowników.


W naszym zespole opiekunek, stale z nami współpracującymi, są przede wszystkim mieszkanki Lubelszczyzny, a także panie z Ukrainy i Białorusi, posiadające Kartę Polaka.

Zapraszamy do współpracy!

  

 

Edyta Gałęziowska– specjalista d/s rekrutacji i szkoleń

 

 

 

 

Andrzej Łopaciuk– specjalista d/s wyjazdów;

koordynator po stronie polskiej